pomoc-po-śmierci-porady

Porady

Jeśli zmarł ktoś bliski

Z myślą o pomocy Państwu przedstawiamy krótki przewodnik, w którym znajdziecie Państwo najważniejsze informacje,
jak poradzić sobie z formalnościami po stracie bliskiej osoby.

Zgon w szpitalu

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, należy udać się do oddziału szpitalnego, gdzie otrzymamy kartę zgonu. Należy zrobić kserokopię, która może przydać się w banku, bądź przy sprawie spadkowej.

Zgon w domu

Jeśli zgon nastąpił w domu, musimy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie. Lekarz po stwierdzeniu śmierci wypiszę kartę zgonu. Kolejny krok to kontakt z zakładem pogrzebowym, który zorganizuje transport zmarłego do zakładu pogrzebowego lub kaplicy pożegnalnej.

Zgon w pracy

Pracodawcę obowiązuje ścisła procedura postępowania, którą należy w sposób szczególny przestrzegać. Niedopełnienie obowiązków może stanowić nawet podstawę do odpowiedzialności karnej. Procedura postępowania jest bardzo długa, warto zapoznać sięz  najnowszymi wytycznymi BHP. Szczególnie należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak: wydanie świadectwa pracy zmarłego – jeśli rodzina tego wymaga, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy do 7 dni od wniosku. Odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego- każdy z członków rodziny może ubiegać się o odszkodowanie. Jednak, aby uzyskać stosowne świadczenie, należy spełnić szereg procedur. Ponadto należy również pamiętać o rozliczeniach zmarłego.

Formalności

Z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy przedstawić kartę zgonu, dowód zmarłego, wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu, dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie aktu zgonu a w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika-pełnomocnictwo pisemne. Z aktem zgonu należy udać się do Zakładu Pogrzebowego Memento w Jabłonce w celu ustalenia szczegółów pogrzebu. Jeśli pragną Państwo rozliczyć koszty pogrzebu za naszym pośrednictwem w ramach zasiłku ZUS/KRUS niezbędne do tego będą dokumenty: akt zgonu, legitymacja emeryta /rencisty lub ostatni odcinek emerytury bądź renty, jeśli osoba zmarła to osoba czynna zawodowo należy przygotować zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, dowód osobisty zmarłego, dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb.

Zasiłek pogrzebowy

Komu przysługuje zasiłek:
– członkowi rodziny
– pracodawcy
– domowi pomocy społecznej
– gminie
– powiatowi
– osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego
– osobie obcej
jeżeli pokryli koszty pogrzebu.


Zasiłek pogrzebowy od dnia 01.03.2011r. wynosi  4000,00 PLN.

Sprawy bankowe

Śmierć klienta banku – jak zgłosić ?
Potrzebny będzie oryginał aktu zgonu. Dokument może doręczyć także osoba niespokrewniona z klientem. Akt zgonu jest niezbędny, żeby załatwić pozostałe formalności.
Jak rozliczyć koszty pogrzebu ?
Jeżeli chcesz wypłacić pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu, zabierz ze sobą do placówki bankowej: oryginały faktur lub rachunków związanych z kosztami pogrzebu oraz swój dokument tożsamości. Banki nie akceptują paragonów. Masz tylko paragon? Nie martw się – poproś o wystawienie faktury lub rachunku.
Pamiętaj, aby na fakturze lub rachunku były widoczne:
• imię i nazwisko zmarłego
• imię i nazwisko osoby, która ponosi koszty pogrzebu.
Jak zrealizować dyspozycję na wypadek śmierci?
Jeśli wiesz o tym, że taka dyspozycja została złożona – odwiedź placówkę bankową – miejsce spotkań. Jeśli masz taki dokument – weź go ze sobą. Nie zapomnij też zabrać dokumentu tożsamości.
Jeśli dyspozycja dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej – reprezentuje ją opiekun prawny. Wskazana w dyspozycji osoba nie musi być wtedy w placówce.
*Procedury w różnych bankach mogą się różnić.